• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Velkomen

Velkomen til nettstaden for Nordherad, grenda på nordsida av Vågåvatnet. Her er det eit svært aktivt lags- og dugnadsmiljø, utvald kulturlandskap, nytt bustadfelt og aukande folketal. Sjå deg om på nettstaden, eller ta ein tur til Nordherad!

 

Utlysing av jakt på elg, hjort og rådyr i Nordherad 2019

Nordherad grunneigarlag lyser ut jakt på elg, hjort og rådyr. Søknadsfrist er 22. mai 2019. Informasjon om jakta finn du i desse dokumenta: Nordherad Grunneigarlag elgjakt 2019 Nordherad Grunneigarlag Hjortejakt. 2019 Nordherad Grunneigarlag…

Årsmøte i Nordherad grendelag, 12. mars 2019

Årsmøtet blir: 12. mars 2019 Kl. 19:00 Midtli. Dokument til årsmøtet: Innkalling Årsmelding 2018 Rekneskap 2018 Aktivitetsplan 2019 Budsjett 2019

Utlysing av jakt på hjort og rådyr i Nordherad 2018

Nordherad grunneigarlag lyser ut jakt på hjort og rådyr i 2018. Informasjon om søknad på jakt er lagt ut nedanfor. Søknadsfrist er 10. juni 2018, og kontaktperson er Erling Raastad, mobtlf. 918 45 817. Nordherad Grunneigarlag Hjortejakt 2018…

Årsmøte/evalueringsmøte Nordheradsprosjektet, 20.03.18

Årsmøte for Nordheradsprosjektet ogorienterings-/evalueringsmøte for utvald kulturlandskap Tysdag 20. mars kl. 19.00 på Midtli. Innkalling og årsmelding

Årsmøte i Nordherad grendelag 7.mars 2018

Nordherad grendelag skal ha årsmøte 7. mars 2018, kl. 19:00 på Midtli. Her ligg dokumenta til årsmøtet: Årsmøteinnkalling 2018 Årsmelding 2017 Rekneskapen 2017 Budsjett 2018 Aktivitetsplan 2018

Nordherad grendelag-styremøte 24.07.17

Styret i Nordherad grendelag hadde møte 24.07.17. Saker var m.a.: fest på Midtli i samband med slåttekurs tilstand på Tjønnflaten. Du finn referatet her...

Utlysing av jakt på hjort og rådyr i Nordherad 2017

Nordherad grunneigarlag lyser ut jakt på hjort og rådyr i 2017. Informasjon om søknad på jakt er lagt ut nedanfor. Søknadsfrist er 29.mai 2017, og kontaktperson er Erling Raastad, mobtlf. 918 45 817. Info hjortejakt 2017 Info rådyrjakt 2017

Historisk vandring til Flåten i Nordherad

Vi går om Kattholet, Grevrusten og Kleiven. Omvisning og kaffe på Flåten. Tema: busetjingshistorie i almenninga historia til almenningsbruket Flåten restaureringsarbeidet på Flåten Onsdag 10. mai 2017 kl. 18.00. Frammøte ved Nebbneshaugen vest for…

Grendakveld / ope møte - torsdag 20.04.17

Torsdag 20. april kl 19.00 På Midtli For å få innspel til det nye kulturminneprosjektet som skal ende opp i ein heilheitleg plan for formidling og tilrettelegging av kulturarven/kulturminna i grenda. Prosjektet skal blant anna sjå på skilting og…

Infoskriv og søknadsskjema - Nordheradsprosjektet 2017

Fristen for å søkje om tiltak er sett til 15. mai 2017. Søknad skal sendast til Trond Stensby, Brennslettvegen 6, 2680 Vågå, eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . Infoskriv og søknadsskjema er lagt ut her: Infoskriv 2017 Søknadsskjema 2017 word…

Styremøte Nordherad grendalag, Midtli 30.03.2017

Styret i Nordherad grendalag har hatt møte 30.03.17, og m.a. drøfta varmepumpe i kjellaren, ordning med vask og fest m.m. Referat frå møtet er lagt ut her...

Nordheradsprosjektet – evaluerings- og årsmøte 15.03.2017

Nordheradsprosjektet hadde evalueringsmøte og årsmøte onsdag 15. mars 2017. Du finn protokoll og oppsummering av planar og tiltak her...

Nordherad grendelag har hatt årsmøte

Nordherad grendelag hadde årsmøte 09.03.2017. Du finn protokoll, nye vedtekter og over sikt over styret her...

Årsmøte for Nordheradsprosjektet og orienterings-/evalueringsmøte for utvald kulturlandskap

Styret kallar inn til årsmøte og evalueringsmøte. Onsdag 15. mars kl. 19.00 på Midtli. Innkallinga er lagt ved nedanfor Beitelaget i grenda ønskjer å setje opp sperregjerde for å hindre storfe i å koma ned i «heimrasten». Eit slikt gjerde vil endra…

Innkalling til årsmøte i Nordherad grendelag

Styret kallar inn til årsmøte i Nordherad Grendalag blir halde torsdag 9. mars kl. 19.30 på Midtli. Aktuelle dokument er lenka opp nedanfor: Innkalling Årsmelding Rekneskap Aktivitetsplan