topp photogalleri

Nordherad grendalag - styremøte 27.03.14

Image00006Det nyvalde styret i Nordherad grendelag hadde møte 27.03.14. Blant saker som vart behandla var konstituering, aktivtetar og tiltak i Midtli grendehus. Du finn referatet her (under "Dokument")...