topp photogalleri

Det fyrste jordbruket i Nordherad...

 

Image00001– føredrag om resultat av pollenanalyse frå Kvarberg.

  • onsdag 14. mai,
  • kl. 19:00
  • på Midtli.  

Mengda av pollen i djupe lag av myrjord fortel oss når korn, gras og andre vekster i jordbrukslandskapet fyrst dukka opp.Statsstipendiat Helge Irgens Høegh vil presentere resultat frå si pollenanalyse frå Nordherad.