topp photogalleri

Nytt på nett frå Nordherad

Image00004Av tekniske årsakar har Nordheradsida ikkje vorte oppdatert på ei stund. Vi seier oss lei for dette, og vil vera meir aktive i tida framover.

Nordheradsprosjektet har hatt årsmøtet. Du finn protokollen her... .

Vi har utvida "Kulturarv"-fana med to nye underfaner: Pollenanalyse og Vatningskultur. (Berre held peikaren over fana Kulturarv).

Her finn du Helge Irgens Høeg sin rapport om pollenanalyse i Nordherad.

Vi har også lagt ut eit kart over vatningsveiter i Nordheringsfjellet som Knut Raastad har utarbeidd.