topp photogalleri

Solbærmøte på Midtli

solbarOnsdag den 27. januar kl. 19.00 inviterer vi til:
Solbærmøte på Midtli.
kl. 19.00: kaffe og biteti J
Dernest:
  • Framdrift i prosjektet
  • Vårplanlegging; planting, nye planter mm
  • Behov for mer kunnskap!?
  • Studietur
  • Eventuelt
VELKOMMEN!