topp photogalleri

Årsmøte for Nordheradsprosjektet og orienterings-/evalueringsmøte for utvald kulturlandskap

Styret kallar inn til årsmøte og evalueringsmøte.

  • Onsdag 15. mars
  • kl. 19.00
  • på Midtli.

Innkallinga er lagt ved nedanfor

Beitelaget i grenda ønskjer å setje opp sperregjerde for å hindre storfe i å koma ned i «heimrasten». Eit slikt gjerde vil endra grenda. Meir om dette på møtet.
Som avslutning på årsmøtet vil vi vise nokre bilde frå arbeidet med flåtfjøset og vegen mellom Kleiven og Flåten.