topp photogalleri

Historisk vandring til Flåten i Nordherad

Vi går om Kattholet, Grevrusten og Kleiven.

Omvisning og kaffe på Flåten.

Tema:

  • busetjingshistorie i almenninga
  • historia til almenningsbruket Flåten
  • restaureringsarbeidet på Flåten

Onsdag 10. mai 2017 kl. 18.00.

Frammøte ved Nebbneshaugen vest for Grev.

Arr.: Nordheradsprosjektet og Vågå Historielag