topp photogalleri

Nordherad grendelag-styremøte 24.07.17

Styret i Nordherad grendelag hadde møte 24.07.17.

Saker var m.a.:

  • fest på Midtli i samband med slåttekurs
  • tilstand på Tjønnflaten.
Du finn referatet her...