Innføringskurs i økologisk solbærdyrking

Næring og nyskaping i Nordherad

Innføringskurs i økologisk solbærdyrking

  • Valbjør, Vågå
  • Tysdag den 18. mars
  • kl. 10.30 – 15.00

Kursansvarlege:

  • Jørn Haslestad, Frukt – og bærrådgivingen, Mjøsen
  • Jan Erik Mæhlum, Landbruksrådgivinga

Kurset vil ta for seg desse emna:

  • Etablering, formering, planting, skjæring
  • Gjødsling, ugrasregulering
  • Sjukdommar, skadedyr
  • Sortar

Dersom det vert tid vil vi og behandle tema som omhandlar hausting og vidareforedling.

Enkel servering.

NB! Vi har framleis ledige plassar. Kontakt Kjersti på landbrukskontoret:
kjersti.reksen@vaga.kommune.no, 61293677
innan 14. mars.

Styret for Nordheradprosjektet

Tips andre:

Tips andre:

Facebook
Twitter
Email