Invitasjon til solbærtur, laurdag 8. mars

Vi er invitert på besøk hos  Helge Hvoslef på Alhaug gard, på Nes på Hedemarken.

Helge var på besøk i Nordherad i november og fortalte om dyrking av solbær.

Nå fylgjer vi opp med eit besøk på garden.
Her vil vi m.a. få  innblikk i praktisk vårarbeid i solbærfeltet. Vi vil også få informasjon og moglegheit til å høyre og sjå nærare på foredling av bær.

Vi reiser samla i privatbilar  frå Vågå (Coop-plassen) kl. 07.30 og kjem til  Alhaug gard kl. 10.30.
Påmelding til Kjersti på landbrukskontoret innan 21. februar!!
e-post: kjersti.reksen@vaga.kommune.no
Tlf. arbeid: 61293677
Mobiltlf.: 90940529

MeIr om Alhaug gard:

I Galleriet  driv Edel Urstad (Helge Hvoslef si kone)  bedriften  «Edel Design» .
Edel designer og produserer klær i naturmaterialar. Bedrifta fekk den nasjonale BU-prisen i 2009.

Vel verd eit besøk!

Dere kan også finne  meir om bygdenæringsatsingar på Nes og Helgøya  på internet, Mjøsgårdene: http://www.mjosgardene.no/

STYRET FOR NORDHERADPROSJEKTET

Tips andre:

Tips andre:

Facebook
Twitter
Email