Nytt styre for Nordheradsprosjektet

Nordheradsprosjektet har halde årsmøte 11. mars 2014. Valga vart slik:

Styret for Nordheradsprosjektet:

 • Einar Hårstad, leiar
 • Knut Raastad, kasserar
 • Ellen Wold, styremedlem
 • Jo Kåre Bakke, styremedlem
 • Åge Barlund, styremedlem
 • Live Hosar, styremedlem
 • 1.vara: Morten Visdal
 • 2.vara: Helene Hovden
 • 3.vara: Helge Ryen

Revisorar:

 • Per Stabell og Hans Arve Dalen.

Valnemnd:

 • Bjørg Schultz
 • Monika Øyen
 • Rune Morten Ryen.

Tips andre:

Tips andre:

Facebook
Twitter
Email