Spørreundersøking: Produksjonsskjøkken på Midtli

Næring og nyskaping i Nordherad

I regi av Nordheradprosjektet er  ei kjøkkengruppe i arbeid for å sjå på moglegheiter for å etablere godkjent produksjonskjøken på Midtli.

Fordi;

  • Produksjonskjøken kan være  samlingsplass for å dele kunnskap og glede rundt matlaging.
  • Mat representerer ein kulturarv det er viktig å ta vare på!Produksjonskjøken for å produsere  mat for sal.
  • Marknaden  etterspør god og sunn mat, basert på lokale råvarer og lokale oppskrifter!

 

Vi ber om at de tek dykk tid til å tenkje gjennom og gje attendemelding på skjema under lenka nedst på sida.

Svarskjema kan leverast til Kjersti på landbrukskontoret, event. sendas på mail:
kjersti.reksen@vaga.kommune.no

Frist: 15. juli!

Med helsing

Styret i Nordheradprosjektet v/Live Hosar

Tips andre:

Tips andre:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email