Midtli

Årsmøte i Nordherad Grendalag

Årsmøtet blir halde på Midtli tysdag 10. mars 2020 kl. 19.00.

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste.
  • Val av møteleiar og skrivar.
  • Godkjenning av årsmelding.
  • Godkjenning av rekneskap.
  • Aktivitetsplan og budsjettframlegg
  • Innkomne saker
  • Val

Styret 2019 har vore slik samansett:
Karin M. Bakke – leiar, på val
Ola Grøsland – nestleiar, på val
Tore A Juland – kasserar, på val
Kai Valbjør – styremedlem, ikkje på val
Unn Liebe – sekretær, ikkje på val

1.vara: Sir Aasen – på val
2.vara: Gunnar Vestad – ikkje på val

Revisorar:
Knut Raastad og Einar Hårstad, båe på val kvart år.

Valnemnd:
Bjørg Schultz, på val, årsmøtet vel ein ny
Asbjørn Visdal, ikkje på val, att 1 år
Guro Frydenlund, ikkje på val, att 2 år

Årsmelding, rekneskap, budsjett, aktivitetsplan bli lagt ut på Facebook-sida Nordherad Grendalag. Dette vil også bli utdelt i papirform på årsmøtet 10. mars. Om nokon ynskjer å motta i papirform i forkant av årsmøtet – sei frå til ein av oss i styret.

Eventuelle saker må vera styret i hende seinast 3. mars 2020.

Kaffe og biteti blir servert på årsmøtet!

Vel møtt!

Helsing oss i styret i Nordherad Grendalag

Tips andre:

Tips andre:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email