Årsmøte 2021 – Nordherad bygdeallmenning

Midtli

3. juni

kl. 19:30.

Årsmøtesaker meldes inn seinast 21. mai 2021 til Ivar Myrum

e-post: myru@online.no .

Manntallslistene sendes ut på forespørsel, og blir framlagt på årsmøtet.

Grunna pandemisituasjonen blir den ikkje lagt ut på Ottadalen Mølle.

Styret, Nordherad bygdeallmenning

Tips andre:

Tips andre:

Facebook
Twitter
Email