Reinsjakt – hausten 2021

Reinsjakt hausten 2021 i Nordherad bygdeallmenning

Søknadsfrist 15. mai 2021

Søknad sendes til Ivar Myrum, gjerne på e-post: myru@online.no .

Ved spørsmål ring til Ivar, mob.tlf.: 992 64 688 .

Bruksberettiga har prioritet.

Tips andre:

Tips andre:

Facebook
Twitter
Email