Hjortejakt – Nordherad grunneigarlag

Nordherad fellesområdet består av Nordherad grunneigarlag,
Nordherad bygdealmenning og Nordherad statsalmenning.

Jaktfeltet omfatter arealet mellom Lom grense i vest,
Vågåvatnet i sørvest, til elva Åa/Senda, langsmed elva til der elva krysser
statsalmenningsgrensa, deretter følgjes grensa til Nordherad statsalmenning via
Ruphø, Knutshø, Skaihø til Lom grense.

2 jaktlag a 3-6 mann i perioden 01.09-23.12, 1 år av gongen.

Kvote: 2-3 hjort per lag, med moglegheit for tilleggsdyr.
Pris pr kg 60,- + mva.

Grunnpris pr.hjort i grunnkvote kr 2000,-

Navn på lagets medlemmer, inkl jaktleder, krav om tilgang på godkjent ettersøkshund innan 2 timer.

Avtale må foreligge søknaden. Søknader uten godkjente papirer forkastes.

Hjortejaktlag som har hatt jakt året før, blir ikkje prioritert på dei neste to trekningane.                  

Viser til samarbeidsavtala med Nordherad grunneigarlag,

Nordherad bygdealmenning og Vågå fjellstyre ved tildeling av jakt.                                                                                                                       

 Lag med grunneigar / bruksrettshaver har fortrinnsrett til eit av laga.

Styret vil forbehalde seg retten til å godkjenne / forkaste
einkvar søknad.

Søknaden må være styret i hende innen 28.mai 2021

Søknaden sendes Nordherad grunneigarlag v / Erling Raastad, Øvre Nordheradsvegen 996, 2680 Vågå, Eller ved epost: erling.raasta@gmail.com 

Samarbeidsavtale jakt Nordherad 2021

 

Tips andre:

Tips andre:

Facebook
Twitter
Email