Tur til Flåten med Jutul’n 4H

Jutul’n 4H går ein tur til Flåten fredagskvelden 2. mai. Vi møtest på Næpneshaugen kl 18. (Det går an å koma seinare). Vi prøver å få til grilling og nokre aktivitetar. Jutuln held grillmat og drikke. Fint viss foreldre også kan vere med. Også Ikkje 4H-medlemmer er velkomne.

Nytt frå Nordherad grendelag

Styret i Nordherad grendelag har har møtte 21.04.14. Referat er lagt ut her. Styret har også lagt ein rekneskapsoversikt for 2013, og eit budsjett for 2014. Nordherad grendalag organiserar innbyggarane i Nordherad. Laget si fremste oppgåve er å drifte grendahuset Midtli. Midtli var ein gerndeskule som vart lagt ned på 1960-talet. Gjennom året har laget også […]

Nordherad grendalag – styremøte 27.03.14

Det nyvalde styret i Nordherad grendelag hadde møte 27.03.14. Blant saker som vart behandla var konstituering, aktivtetar og tiltak i Midtli grendehus. Nordherad grendalag organiserar innbyggarane i Nordherad. Laget si fremste oppgåve er å drifte grendahuset Midtli. Midtli var ein gerndeskule som vart lagt ned på 1960-talet. Gjennom året har laget også ulike arrangement for grendafolket. Leiar […]

Fotokveld på Midtli

Oskar Puscmann frå Skog og Lanskap reiser rundt og fotograferer norske landskap med utgangspunkt i gamle bilde. Til sommaren kjem han til Nordherad. Vi treng derfor landskapsbilde frå grenda, både gamle og nyare. Det vil seia bilde både frå 1800-talet og bilde får 1990-talet. Det kan gjerne vera med folk bilda, men dei må vise […]

Innføringskurs i økologisk solbærdyrking

Næring og nyskaping i Nordherad Innføringskurs i økologisk solbærdyrking Valbjør, Vågå Tysdag den 18. mars kl. 10.30 – 15.00 Kursansvarlege: Jørn Haslestad, Frukt – og bærrådgivingen, Mjøsen Jan Erik Mæhlum, Landbruksrådgivinga Kurset vil ta for seg desse emna: Etablering, formering, planting, skjæring Gjødsling, ugrasregulering Sjukdommar, skadedyr Sortar Dersom det vert tid vil vi og behandle […]

Nytt styre for Nordheradsprosjektet

Nordheradsprosjektet har halde årsmøte 11. mars 2014. Valga vart slik: Styret for Nordheradsprosjektet: Einar Hårstad, leiar Knut Raastad, kasserar Ellen Wold, styremedlem Jo Kåre Bakke, styremedlem Åge Barlund, styremedlem Live Hosar, styremedlem 1.vara: Morten Visdal 2.vara: Helene Hovden 3.vara: Helge Ryen Revisorar: Per Stabell og Hans Arve Dalen. Valnemnd: Bjørg Schultz Monika Øyen Rune Morten […]

Nytt styre i Nordherad grendelag

Etter årsmøtet i Nordherad grendelag 6. mars 2014 er følgjande vald inn i styret: Kjell Joar Bakke (leiar) tlf.: 913 09 135 Ola Grøsland Randi Valde Audun Heier Liv Kvehaugen

Nordherad kort oppsummert

Kort om Nordherad – utvald kulturlandskap i jordbruketNordherad er eit aktivt jordbruksområde i den sørvendte lia på nordsida av Vågåvatnet vest forVågåmo, godt synleg frå riksveg 15 på sørsida av vatnet. Hovudgrenda strekker seg frå 362 moh.(vassflata) og opp til drygt 700 moh. Gardsbruka ligg i hovudsak fordelt på to ”etasjar”, den eine nedmot vatnet […]

Kurs i økologisk solbærdyrking

Tirsdag 18. mars kl. 10.30-15.00 Kursarrangør: Frukt- og bærrådgivingen Mjøsen v/Jørn Hatlestad  og Landbruksrådgivingen v/Jan Erik Mæhlum. Påmelding: kjersti.reksen@vaga.kommune.no