Rådyrjakt i Nordherad fellesområde

Rådyrjakta blir fordelt etter søknad frå einslege jegarar og frå jaktlag begrensa til 2 jegarar per lag. Jakta er delt inn i to perioder: Bukkejakt: 10.08-24.09 og fritt dyr: 01.11-23.12. Lag som søker må gjeva opp navnet på båe medlemane i jaktlaget og telefonnummeret til lederen /søkaren. Pris bukkekort: 500,- og fritt dyr: 400,- Det […]

Hjortejakt – Nordherad grunneigarlag

Nordherad fellesområdet består av Nordherad grunneigarlag,Nordherad bygdealmenning og Nordherad statsalmenning. Jaktfeltet omfatter arealet mellom Lom grense i vest,Vågåvatnet i sørvest, til elva Åa/Senda, langsmed elva til der elva krysserstatsalmenningsgrensa, deretter følgjes grensa til Nordherad statsalmenning viaRuphø, Knutshø, Skaihø til Lom grense. 2 jaktlag a 3-6 mann i perioden 01.09-23.12, 1 år av gongen. Kvote: 2-3 […]

Årsmøte 2021 – Nordherad bygdeallmenning

Midtli 3. juni kl. 19:30. Årsmøtesaker meldes inn seinast 21. mai 2021 til Ivar Myrum e-post: myru@online.no . Manntallslistene sendes ut på forespørsel, og blir framlagt på årsmøtet. Grunna pandemisituasjonen blir den ikkje lagt ut på Ottadalen Mølle. Styret, Nordherad bygdeallmenning

Reinsjakt – hausten 2021

Reinsjakt hausten 2021 i Nordherad bygdeallmenning Søknadsfrist 15. mai 2021 Søknad sendes til Ivar Myrum, gjerne på e-post: myru@online.no . Ved spørsmål ring til Ivar, mob.tlf.: 992 64 688 . Bruksberettiga har prioritet.

Utlysing hjortejakt 2020

Nordherad grunneigarlag lyser ut hjortejakt for 2020. Det blir ikkje rådyrjakt i Nordherad fellesområde i 2020 Aktuelle dokument er lagt ut her. Søknadsfrist er 1. juni. Nordherad Grunneigarlag Hjortejakt_2020 Nordherad Grunneigarlag Rådyrjakt_2020 Samarbeidsavtale elg-, hjort, rådyr og småviltjakt Nordherad