Rådyrjakt i Nordherad fellesområde

Rådyrjakta blir fordelt etter søknad frå einslege jegarar og frå jaktlag begrensa til 2 jegarar per lag. Jakta er delt inn i to perioder: Bukkejakt: 10.08-24.09 og fritt dyr: 01.11-23.12. Lag som søker må gjeva opp navnet på båe medlemane i jaktlaget og telefonnummeret til lederen /søkaren. Pris bukkekort: 500,- og fritt dyr: 400,- Det […]

Hjortejakt – Nordherad grunneigarlag

Nordherad fellesområdet består av Nordherad grunneigarlag,Nordherad bygdealmenning og Nordherad statsalmenning. Jaktfeltet omfatter arealet mellom Lom grense i vest,Vågåvatnet i sørvest, til elva Åa/Senda, langsmed elva til der elva krysserstatsalmenningsgrensa, deretter følgjes grensa til Nordherad statsalmenning viaRuphø, Knutshø, Skaihø til Lom grense. 2 jaktlag a 3-6 mann i perioden 01.09-23.12, 1 år av gongen. Kvote: 2-3 […]

Årsmøte 2021 – Nordherad bygdeallmenning

Midtli 3. juni kl. 19:30. Årsmøtesaker meldes inn seinast 21. mai 2021 til Ivar Myrum e-post: myru@online.no . Manntallslistene sendes ut på forespørsel, og blir framlagt på årsmøtet. Grunna pandemisituasjonen blir den ikkje lagt ut på Ottadalen Mølle. Styret, Nordherad bygdeallmenning

Reinsjakt – hausten 2021

Reinsjakt hausten 2021 i Nordherad bygdeallmenning Søknadsfrist 15. mai 2021 Søknad sendes til Ivar Myrum, gjerne på e-post: myru@online.no . Ved spørsmål ring til Ivar, mob.tlf.: 992 64 688 . Bruksberettiga har prioritet.

Utlysing hjortejakt 2020

Nordherad grunneigarlag lyser ut hjortejakt for 2020. Det blir ikkje rådyrjakt i Nordherad fellesområde i 2020 Aktuelle dokument er lagt ut her. Søknadsfrist er 1. juni. Nordherad Grunneigarlag Hjortejakt_2020 Nordherad Grunneigarlag Rådyrjakt_2020 Samarbeidsavtale elg-, hjort, rådyr og småviltjakt Nordherad  

Bakstrommet på Midtli er klart til bruk

Bakstrommet på Midtli er endeleg ferdig. Det er utstyrt med fire takker, to elektrisk hevbare bakstfjøler, kjevle og fløyger m.m. Det som ønskjer å bake noko der, kan ta kontakt med Live Hosar på tlf. 996 93 825.