Kulturarv

Nordherad har ei lang historie, og er rik på ulike kulturminne og kulturmiljø. Det er vidt spenn i både tid og typrt kulturminne.Nedanfor er det lagt ut lenker til kulturminne i Nordherad som ligg i Riksantikvaren si kartteneste «Kulturminnesøk«.

Kolframstillingsanlegg Kolgrop, arkeologisk kulturminne
Stulein Tuft, arkelogisk kulturminne
Nigard Berge sætra Tuft, arkelogisk kulturminne
Bukkehaugen Ristning, arkeolgisk kulturminne
Aabakken Fangstminne, arkeologisk kulturminne
Nordherad bygdeallmenning Jernvinneanlegg, arkeologisk kulturminne
Uppigard Visdal Gardsanlegg, arkeologisk kulturminne
Valbjør Gravfelt, arkeologisk kulturminne
Valbjør Gardstun, vedtaksfreda
Valbjør/Byre Rydningsrøys, arkeologisk kulturminne
Fjellheim Bergkunst, arkeologisk kulturminne
Uppigard Kvarberg Klebersteinbrot, arkeologisk kulturminne
Uppigard Kvarberg Gardstun, vedtaksfreda
Uppigard Kvarberg Gravminne, arkeologisk kulturminne
Nigard Kvarberg Gardstun, vedtaksfreda
Nigard Kvarberg, Vetlebekkberget Bergkunst, arkeologisk kulturminne
Nigard Kvarberg Tradisjonslokalitet, ikkje freda
Brattland Bergkunst, arkeologisk kulturminne
Rydland Bergkunst, arkeologisk kulturminne
Lye Bergkunst, arkeologisk kulturminne
Helle Bergkunst, arkeologisk kulturminne
Helle Gardstun, vedtaksfreda
Sygard Valde Gardstun, vedtaksfreda
Nordigard Viste Gardstun vedtaksfreda
Viste kyrkjestad – Valde Kyrkjestad