Nordherad Grendalag

Nordherad grendalag organiserar innbyggarane i Nordherad. Laget si fremste oppgåve er å drifte grendahuset Midtli. Midtli var ein gerndeskule som vart lagt ned på 1960-talet. Gjennom året har laget også ulike arrangement for grendafolket. Leiar i styret og kontaktperson er Karin Bakke.

Styret 2014:

Karin Bakke leiar 991 06 349 karinmb2712@gmail.com
Ola Grøsland nestleiar 95709487 angroesl@online.no
Kai Valbjær styremedlem 908 22 989 kai@valbjoer.no
Unn Liebe sekretær 915 28 733  
Tore Juland kasserar 908 88 752  
Vara:      
Siri Aasen   91764 952 hdalen@bbnett.no
Gunnar Vestad   915 85 563  

Dokument: