Nordherad - ei aktiv bygdegrend!

Velkomen til nettstaden for Nordherad, grenda på nordsida av Vågåvatnet. Her er det eit svært aktivt lags- og dugnadsmiljø, utvald kulturlandskap, nytt bustadfelt og aukande folketal. Sjå deg om på nettstaden, eller ta ein tur til Nordherad!

Nyheter:

Nyttig info:

Nordherad bygdealmenning

Nordherad grunneierlag

Nordherad statsalmenning

Nordherad sanitetsforening

Gardsturisme og lokalt næringsliv

Landbruk

Ledige tomter